Day: July 14, 2021

Hva er forskjellen mellom forbrukslån og kredittkort?Hva er forskjellen mellom forbrukslån og kredittkort?

Både forbrukslån og kredittkort er to låneprodukter som faller inn under kategorien usikrede lån. Felles for begge er at du ikke trenger å stille med sikkerhet i bolig eller egenkapital for at bankene skal innvilge søknaden. De er begge fleksible løsninger som kan benyttes slik du selv måtte ønske. Og nedbetalingstiden er på maksimalt på fem år. Men selv om det på papiret er flere likheter mellom disse er det to forskjellige låneprodukter.

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er forklart i selve ordet, lån til forbruk. Dette er et lån hvor bankene ikke stiller krav til bruk. Lånet kan dermed benyttes slik du selv ønsker. Bankene betaler ut lånet direkte til din konto. Da får du hele lånebeløpet utbetalt på en gang. Dette lånet har en høyere rente, og er anbefalt å brukes til verdiøkning. Dette kan være oppussing av bolig eller hytte, refinansiering av gjeld eller investeringer. Skal du benytte et slikt lån til refinansiering gjelder andre regler for innvilgelse og utbetaling enn ved lån til forbruk.

Hva er et kredittkort

Kredittkort er et rammelån uten sikkerhet hvor du ikke får pengene utbetalt til din konto. Men har tilgang til kredittrammen gjennom nettbank og kredittkort. Denne kreditten kan benyttes som betalingsmiddel uavhengig av formål. Du kan enten betale regninger i nettbanken eller bruke kortet som betalingsmiddel i fysiske butikker og på nett. Benytter du deg av kreditten, må denne tilbakebetales. Benytter du deg derimot ikke av kreditten, betaler du ikke noe.

Forskjellen mellom forbrukslån og kredittkort

Låneramme

 • Lån mellom 5 000 og 500 000 kroner med forbrukslån
 • Låneramme mellom 1 000 og 150 000 kroner med kredittkort
 • Bonusordninger og spesielle kredittkort har høyere ramme

Tilbakebetaling

 • Start tilbakebetalingen raskt med lån
 • Må nedbetales månedlig i henhold til avtale
 • Faktura ved månedsslutt for benyttet beløp med kredittkort
 • Velg mellom å betale minstebeløpet eller hele den brukte kreditten
 • Begge har en maksimal nedbetalingstid på 5 år

Rentesatser

 • Gjennomsnittsrenten på forbrukslån ligger mellom 14 % og 15 %
 • Gjennomsnittsrenten på kredittkort er 20 %
 • Du kan derimot få rentefri periode på opptil 60 dager med kredittkort
 • Ingen rentefri periode på lån

Tilgang til lånebeløpet

 • Forbrukslån utbetales én gang til din konto
 • Normalt tilgjengelig mellom 1 og 3 dager etter at banken har autorisert utbetalingen
 • Kredittrammen utbetales ikke til din konto
 • Tilgang gjennom nettbank og kredittkort
 • Kan benytte kreditt som betalingsmiddel i nettbanken, i fysiske butikker og nettbutikker